Projektowanie

Projektowanie

Posiadamy zespół projektowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży konstrukcyjnej, energetycznej, drogowej. Na dzień dzisiejszy zaprojektowaliśmy kilka farm wiatrowych o łącznej mocy 100 MW.

W ostatnich trzech latach działania projektowe skupiamy na projektach elektrowni słonecznych. Na dzień dzisiejszy zaprojektowaliśmy łącznie około 50 elektrowni na terenie całej polski. W roku 2020 planujemy zakończyć obsługę projektową i formalno prawna dla kolejnych 30 projektów elektrowni słonecznych.

Posiadamy również zespół projektowy z branży elektroenergetycznej. Nasze obecne osiągnięcia opracowanie projektów linii kablowych o łącznej długości ponad 150 km. Projekty elektroenergetyczne obejmowały w szczególności linie kablowe do budowy farm wiatrowych.

Close Menu